Minibus - doprava
Vlastné vyhľadávanie
Stránka na Facebooku
zdieľať - facebook
Katalóg a vyhľadávač slovenských www stránok.

Zmluva o preprave osôb

Celkové hodnotenie:
Rating starRating starRating starRating starRating star
 Tvoje hodnotenie:
Prihlás sa !
Zmluva o preprave osôb
   
S P Ä Ť
Game info
  1. Zmluvou o preprave osôb vzniká cestujúcemu, ktorý za určené cestovné použije dopravný prostriedok, má právo, aby ho dopravca prepravil do miesta určenia riadne a včas.
  2. Základné náležitosti zmluvy o preprave osôb vychádzajú z ustanovení § 760 až 764 Občianskeho zákonníka.
  3. V nepravidelnej autobusovej doprave prepravuje určitú skupinu cestujúcich podľa vopred uzavretej zmluvy o preprave osôb.
  4. V nepravidelnej autobusovej doprave prepravná povinnosť vyplýva z vopred uzavretej zmluvy o preprave osôb.
  5. Ak odpadne potreba dojednanej prepravy, je to objednávateľ prepravy povinný okamžite oznámiť dopravcovi.
  6. V nepravidelnej autobusovej doprave dopravca nemá prevádzkovú povinnosť.
  7. K vykonaniu nepravidelnej autobusovej dopravy musí byť autobus objednaný. Ak ide o krátkodobú prepravu, je možná aj telefonická objednávka, ktorá však musí byť potvrdená písomne alebo faxom. Ak ide o prepravu, ktorá si vyžaduje určité prípravy na strane dopravcu (napr. viacdenná preprava, preprava prekračujúca hranice štátu a pod.), je nutné autobus objednať vopred tak, aby dopravca mohol včas vykonať potrebnú prípravu.
  8. Objednávka nepravidelnej autobusovej dopravy musí obsahovať všetky údaje potrebné k vykonaniu prepravy a fakturácii prepravy, hlavne názov (obchodné meno), adresu, číslo telefónu a faxu objednávateľa, bankové spojenie, presné určenie miesta a čas pristavenia vozidla, smer cieľa, dobu trvania prepravy a počet účastníkov prepravy.
  9. Ak dopravca nemôže objednávku prijať, je povinný o tom objednávateľa bez meškania vyrozumieť.
  10. Prijatím objednávky sa dopravca zaväzuje vykonať prepravu podľa dojednaných a prepravným poriadkom stanovených podmienok.
Komentáre na facebook
Komentáre členov
Prihlás sa pre pridanie komentára
Game info
Dátum pridania: 10-02-2014,     133 x zobrazená
Najhľadanejšie tagy k tejto fotke:
žiadne
Pridaj túto fotku na svoju www stránku:
© 2012 KAT