Minibus - doprava
Vlastné vyhľadávanie
Stránka na Facebooku
zdieľať - facebook
Katalóg a vyhľadávač slovenských www stránok.

Zmena a zrušenie zmluvy o preprave osôb

Celkové hodnotenie:
Rating starRating starRating starRating starRating star
 Tvoje hodnotenie:
Prihlás sa !
Zmena a zrušenie zmluvy o preprave osôb
   
S P Ä Ť
Game info
  1. Objednávateľ prepravy alebo vedúci výpravy ním určený môže navrhnúť zmenu zmluvy pred začatím prepravy aj počas jej vykonávania, dopravca vyhovie návrhu, ak to dovoľuje prevádzka jeho firmy a nie je tým ohrozená bezpečnosť prepravy alebo iný všeobecný záujem.
  2. Ak nemôže dopravca vykonať prepravu alebo ju nemôže vykonať za dojednaných podmienok, je povinný objednávateľa o tom bez meškania vyrozumieť. Ak objednávateľovi nevyhovujú dopravcom novo navrhnuté podmienky, je oprávnený od prepravnej zmluvy odstúpiť. Objednávateľ je oprávnený odstúpiť od zmluvy o preprave osôb tiež v prípade, ak dopravca nezačne s prepravou do jednej hodiny od dojednaného času pristavenia vozidla na prepravu.
  3. Ak odpadne potreba dojednanej prepravy, je objednávateľ povinný oznámiť to bez meškania dopravcovi. Ak odvolaná preprava vyžadovala už určitú prípravu a táto príprava bola vykonaná, je objednávateľ povinný nahradiť dopravcovi výdavky s tým spojené. Ak bola preprava odvolaná až po odchode vozidla na dojednané miesto jeho pristavenia alebo už vozidlo bolo na takéto miesto pristavené a k preprave nedošlo z príčiny na strane objednávateľa, prináležia dopravcovi ešte náhrady za vykonané výkony spojené s pristavením vozidla a jeho návratom na stanovište (garáže).
Komentáre na facebook
Komentáre členov
Prihlás sa pre pridanie komentára
Game info
Dátum pridania: 10-02-2014,     88 x zobrazená
Najhľadanejšie tagy k tejto fotke:
žiadne
Pridaj túto fotku na svoju www stránku:
© 2012 KAT