Minibus - doprava
Vlastné vyhľadávanie
Stránka na Facebooku
zdieľať - facebook
Katalóg a vyhľadávač slovenských www stránok.

Prepravný poriadok autobusovej dopravy

Celkové hodnotenie:
Rating starRating starRating starRating starRating star
 Tvoje hodnotenie:
Prihlás sa !
Prepravný poriadok autobusovej dopravy
   
S P Ä Ť
Game info
OBSAH

Článok 1 - Základné ustanovenia
Článok 2 - Rozsah autobusovej dopravy
Článok 3 - Povinnosti a zodpovednosť dopravcu
Článok 4 - Práva a povinnosti cestujúcich
Článok 5 - Zmluva o preprave osôb
Článok 6 - Zmena a zrušenie zmluvy o preprave osôb
Článok 7 - Preprava batožiny cestujúcich
Článok 8 - Nájdené veci
Článok 9 - Mimoriadne udalosti počas prepravy
Článok 10 - Odstúpenie od zmluvy v nepravidelnej autobusovej doprave
Článok 11 - Reklamácie
Článok 12 - Osobitná pravidelná autobusová doprava, Medzinárodná autobusová doprava
Článok 13 - Osobitné ustanovenia pre nepravidelnú medzinárodnú autobusovú dopravu
Článok 14 - Povinnosti objednávateľa medzinárodnej nepravidelnej autobusovej dopravy
Článok 15 - Záverečné ustanovenia

 

Minibuseuropa s.r.o., Záhradná 423/28, 044 31 Družstevná pri Hornáde, podľa § 5 zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 186 /1996 Z.z. o cestnej doprave v znení zákona NR SR č. 386 /1996Z.z. a zákona NR č. 58/1997 Z.z. a podľa § 1,2 a 5 vyhlášky Ministerstva dopravy, pôšt a telekomunikácií Slovenskej republiky č. 363/1996 Z.z. o vzore na vyhotovenie prepravného poriadku v cestnej doprave vydáva PREPRAVNÝ PORIADOK AUTOBUSOVEJ DOPRAVY

Komentáre na facebook
Komentáre členov
Prihlás sa pre pridanie komentára
Game info
Dátum pridania: 10-02-2014,     109 x zobrazená
Najhľadanejšie tagy k tejto fotke:
žiadne
Pridaj túto fotku na svoju www stránku:
© 2012 KAT