Minibus - doprava
Vlastné vyhľadávanie
Stránka na Facebooku
zdieľať - facebook
Katalóg a vyhľadávač slovenských www stránok.

Osobitná pravidelná autobusová doprava

Celkové hodnotenie:
Rating starRating starRating starRating starRating star
 Tvoje hodnotenie:
Prihlás sa !
Osobitná pravidelná autobusová doprava
   
S P Ä Ť
Game info
    Dopravca v súčasnosti sa zameriava na osobitnú pravidelnú autobusovú dopravu, pri ktorej na stanovenej autobusovej linke prepravuje zamestnancov zmluvného prepravcu.
  1. Povinnosti dopravcu:
  2. a) Dopravca sa zaväzuje vykonávať prepravu zamestnancov zmluvného prepravcu do zamestnania podľa vopred dohodnutého harmonogramu príchodov a odchodov a na stanovené miesto a podľa dohodnutej trase na základe prepravnej zmluvy. b) Dopravca je povinný vykonávať osobitnú pravidelnú autobusovú dopravu s odbornou starostlivosťou, na dohodnutej autobusovej linke a dohodnutom čase. c) Dopravca zodpovedá za to, že ak dôjde k poruche na dopravnom prostriedku bude bezodkladne použitý náhradný dopravný prostriedok. d) Dopravca zodpovedá za to, že bude vykonávať osobitnú pravidelnú autobusovú dopravu na základe zmluvy o preprave osôb uzavretej s prepravcom pre vymedzený okruh cestujúcich stanovený v tejto zmluve. e) Dopravca je povinný podľa vyhlášky MDPT SR č. 311/1996 Z.z. ktorou sa vykonáva zákon NR SR č. 168/1996 Z.z. o cestnej doprave označiť autobus v osobitnej pravidelnej autobusovej doprave tabuľkou s označením autobusovej linky veľkosti najmenej 600 x 150 mm. Písmo názvu východiskovej zastávky má výšku najmenej 30 mm a písmo názvu cieľovej zastávky má výšku najmenej 70 mm a hrúbku najmenej 10 mm. Tabuľka má modrý podklad a biele písmená.
  3. Povinnosti cestujúceho:
  4. a) Preukázať sa, že patrí do vymedzeného okruhu cestujúcich, pre ktorých je určená autobusová linka osobitnej autobusovej dopravy napríklad zamestnaneckým preukazom zamestnávateľa, pre ktorého je tento druh autobusovej dopravy vykonávaný. b) Byť v stanovenom čase odchodu autobusu na autobusovej zastávke pripravený k nastúpeniu do autobusu.
Komentáre na facebook
Komentáre členov
Prihlás sa pre pridanie komentára
Game info
Dátum pridania: 10-02-2014,     128 x zobrazená
Najhľadanejšie tagy k tejto fotke:
žiadne
Pridaj túto fotku na svoju www stránku:
© 2012 KAT